Thứ Bảy, tháng 7 22, 2006

Ngay 10 thang 8, 2006 Anh-Huong, Mai va Duoc, tam my nhan di dao pho Bolsa o Santa Ana, CA

Hình chụp tại nhà Anh Hương, buổi họp mặt ngày 15/7/2006Từ trái qua: Hà, Lộc, Ðược, Năm, Phượng, Hường, Lan, Ðính, Hương, Hằng