Chủ Nhật, tháng 11 10, 2019

Hop Mat o Texas - 10/16/2019


Thanh (ban Duoc) -Loc-Huong-Thong
Dinh- Dao (ban Duoc)- Duoc- Lanh


                        Duoc - Dinh 1974 o Thu Duc- Vietnam  // 2019 o Frederickburg- Texas

Chủ Nhật, tháng 12 16, 2018

Hop Mat 2018

Click Here for Video ►Võ v An biên soạn - Họp Mặt 45 nǎm

Click Here for Video Tham Vung Tau, Hoi An ►https://youtu.be/yHtcZZcYG5c
                                   Asia Trip 2015 : https://youtu.be/WaoUgodE-90

Họp Mặt 45 năm ở VNHọp mt các bạn từ USA

Hinh chụp nhà anh Thành
Phi, Liên, Dung, Ɖính, Hằng, Loan, Ðược, Huờng, Mai, Chị Ánh
Khiềng, anh Thông, An, Liễu, 
My, Mần, chị Lành
Ở  Hội An với anh Chức

Chủ Nhật, tháng 2 04, 2018

Hop Mat Sydney, Australia - Nov 2017

Cam, Kieu Duc Manh, Vu D Ha, Tran Len, My Ngoc, Lanh, Ung Man, Dung , Dinh, Duoc
Video 👉 : https://youtu.be/YkTzFo3cA6IVu Ha, Duoc, Lanh, Dung, Nga, Dinh, Ung Man

Thứ Năm, tháng 8 17, 2017

Trần Lḗn Họp Mặt ở California 8/2017

Santa Ana, CA

     Lȃm ( Khóa 16), Dṹng, Trần Lḗn, Ung Mần, Lȇ Lý

Thṹy ( vợ Dŭng), Ðược, Hương 

Sacramento, CA
 Phượng, Khoành, Lan, Hùng, Lến, Năm

 Phượng, Lan, Khoành, Lến,Hùng

Chủ Nhật, tháng 10 09, 2016

Hop Mat 2016 - Canada - New England Cruise 2016


Thong, Huong, Phuong, Man
Loc, Duoc, Dinh, Lanh, Thanh Ha, NgaDinh, Phuong, Thanh Ha, Nga, Duoc
Thong, Huong, Loc, Lanh, Man

 Video 2016 Canada-New England CruiseVideo 2016 Canada Cruise