Thứ Năm, tháng 8 17, 2017

Trần Lḗn Họp Mặt ở California 8/2017

Santa Ana, CA

     Lȃm ( Khóa 16), Dṹng, Trần Lḗn, Ung Mần, Lȇ Lý

Thṹy ( vợ Dŭng), Ðược, Hương 

Sacramento, CA
 Phượng, Khoành, Lan, Hùng, Lến, Năm

 Phượng, Lan, Khoành, Lến,Hùng

1 Comments:

At 2:57 CH, Blogger vdnam2010@gmail.com said...

xin chào Lâm Khoành và Ưng xiều Mừng. Tôi là pastor Vân ̣Đại Nam 雲大南. greeting from Perth, West Australia. 19 Nov 2017

 

Đăng nhận xét

Links to this post:

Tạo một Liên kết

<< Home