Thứ Năm, tháng 8 17, 2017

Trần Lḗn Họp Mặt ở California 8/2017

Santa Ana, CA

     Lȃm ( Khóa 16), Dṹng, Trần Lḗn, Ung Mần, Lȇ Lý

Thṹy ( vợ Dŭng), Ðược, Hương 

Sacramento, CA
 Phượng, Khoành, Lan, Hùng, Lến, Năm

 Phượng, Lan, Khoành, Lến,Hùng

1 nhận xét:

vdnam2010@gmail.com nói...

xin chào Lâm Khoành và Ưng xiều Mừng. Tôi là pastor Vân ̣Đại Nam 雲大南. greeting from Perth, West Australia. 19 Nov 2017