Thứ Năm, tháng 6 11, 2015

họp mặt tại nhà Hà, May 9, 2015

Đứng: Dũng, Lý, Hà
Ngối: Được, Nga

Nhãn: ,

Chủ Nhật, tháng 6 07, 2015

Hoi Ngo 2015- Princess Cruise - Seattle to Alaska

(1) Anh Huong, Nam, A Hai, A Hung, Vu Ha, Dung, Dinh
(2) Nga, Phuong, Mai, Lan, Duoc, Khoanh